Wat is een goede plek voor een bijenkast?


Je kunt de bijenkast het beste op een rustige plek, waar weinig mensen langs komen zetten. Zorg dat er minstens 20 meter afstand is van woningen, buren en de openbare weg. En zorg dat er voldoende ruimte rondom de bijenkast is voor de aanvliegroute.